Three Hearts, Stockholm, Kaltenberg, Crocodile Bildlänk: Krönleins Bryggeri: Till Startsidan Skåne, Halmstad Cider, Aqua, Loranga
 

Bryggeriet blir aktiebolag

Personalen 1896Grundaren Anders Julius Appeltofft avlider 1851 i en lunginflammation ådragen en kall septemberafton på "Norre Katt" dvs restaurangen som låg i nuvarande Norre Katts Park. Hans änka fortsätter rörelsen fram till 1855 då sonen Per Gustav Appeltofft tar över verksamheten, som äldsta sonen av 8 syskon. Appeltofftska Bryggeriet är vid det här laget i behov av kapital så brygeriet ombildas till Aktiebolag 1861, vilket är ett av årtalen som idag kan beskådas på brygghusets fasad. Samma år kan läsas att "Arbetspersonalen på Appeltofftska Bryggeriet utgörs af en Bryggmästare, en Bokhållare, en källarpiga, nio Bryggeri- och två stalldrängar, samt tvenne Pojkar för buteljers rengöring etc". Verksamheten är alltså ännu ganska blygsam men en period av effektivisering och expansion börjar.

Bolagsstyrelsen inser 1867 att kostnaden för vattentillförseln med häst och vagn kan minskas med byggandet av en fast vattenledning från källan till Stora Torg. Projektet utvecklar sig till Halmstads första vattenledning med många abonnenter som, förutom bryggeriet, försågs med vatten. Krönleins förband sig också mot brandväsenet att alltid hålla vattenreservoaren full med vatten i händelse av brand. Ett pumpverk drevs av två hästar som gick runt i en hästvandring för att hålla reservoaren full. Detta skedde 1870- 15 år innan Halmstad kommun kunde erbjuda några fasta vattenförbindelser.

  Läs om Pilsneröl
 

  Krönleins Bryggeri
  Bayerskt öl
  Bryggeriet blir AB
  Pilsneröl
  Verksamheten flyttas
  Bryggeriindustrin
  Ny ägare
  Lyckoknappar
  Krönleins idag

Bildlänk: Utmärkelser

Bildlänk: Ölskola

 
    Sajtkarta