Three Hearts, Stockholm, Kaltenberg, Crocodile Bildlänk: Krönleins Bryggeri: Till Startsidan Skåne, Halmstad Cider, Aqua, Loranga
 

Bryggeriindustrin

Tiden runt sekelskiftet kom att bli något av en guldålder för svensk bryggeriindustri. Den kommer förmodligen aldrig att överträffas när det gäller antal bryggerier. År 1905 fanns det totalt 240 ölbryggerier i Sverige. Varje liten by och småstad hade sitt eget lokala bryggeri. Efter denna bryggeritopp minskar antalet bryggerier i Sverige successivt. Bryggerinäringen ålades ett antal skatter, bl.a maltskatt som 1940 omvandlades till skatt på den färdiga produkten. Skattesatsen på maltdrycker har sedan höjts efterhand. Inte bara beskattningen gjorde livet svårare för bryggarna utan även omfattande försäljningsrestriktioner. Utvecklingen har också stadigt gått mot ett förstatligande av bryggeriindustrin. Anledningen är främst att staten genom ökat inflytande på bryggerinäringen också har fått ökat inflytande över konsumtionsvanorna. I det hårdare företagsklimatet omvandlades sveriges bryggerinäring efterhand till något som liknar en storskalig industri med få bryggenheter och koncentrerad tillverkning.

  Läs om de nya ägarna
 

  Krönleins Bryggeri
  Bayerskt öl
  Bryggeriet blir AB
  Pilsneröl
  Verksamheten flyttas
  Bryggeriindustrin
  Ny ägare
  Lyckoknappar
  Krönleins idag

Bildlänk: Utmärkelser

Bildlänk: Ölskola

 
    Sajtkarta