Three Hearts, Stockholm, Kaltenberg, Crocodile Bildlänk: Krönleins Bryggeri: Till Startsidan Skåne, Halmstad Cider, Aqua, Loranga
 

Kvalitetssäkran

För oss på Krönleins är det kvaliteten och bryggartraditionen som styr öltillverkningen. Efter att ha beskrivit hur vi Naturbrygger vårt öl så vill vi även sprida kunskapen om vilka förbilligande åtgärder som finns och hur de aktivt används av bryggerier i Sverige och utomlands. Anledningen till att vi vill göra denna beskrivning är inte att framställa andra bryggerier i dålig dager. Däremot är målsättningen att göra ölkonsumenterna mer uppmärksamma på vad det är de egentligen dricker när de köper folköl eller beställer in "en stor stark". Konsumenterna skall kunna göra ett medvetet val av öl beroende på kvalitet och även kunna förstå vad ett naturligt öl är och vilka avarter som finns. Den stora frågan är om kunden vill ha "originalet", i betydelsen traditionellt och naturligt bryggd öl, eller ett "artificiellt surrogat"? Vill kunden ha naturliga livsmedel eller konstgjorda?

"Fusk"
Det finns många sätt att "fuska" när man brygger öl. Ett modernt bryggeri kan idag med "förfinad teknik" producera en pilsner endast en vecka efter vörtkoket. Varför "fuskar" bryggerierna? Svaret är givetvis lönsamhetskravet. Bryggs ölet på ett industriellt sätt, istället för hantverksmässigt, får bryggerierna en väsentligt lägre tillverkningskostnad. De tjänar mer pengar eftersom ölet säljs lika dyrt som traditionellt bryggt öl. Inkomsterna kan då användas t.ex. till dyra marknadsföringskampanjer som stärker produktimagen. Det låter väl smart, inte sant? Det tycker säkert ekonomidirektörerna också. Tyvärr är det så att kunderna i slutändan får betala för sin ovetskap och det tycker vi är galet. Nu vill vi beskriva några av de förbilligande åtgärderna.

High-Gravity Brewing
High-Gravity Brewing fungerar så att öl som bryggts med hög alkoholhalt späds ut med vatten strax innan den tappas - i normala fall vid filtreringen. Man utgår från en bryggd med högre stamvörtstyrka än vad slutresultatet skall ha. Ölet blir ju alkoholsvagare när det späds med vatten. Vattentillsatsen bör vara under 10% för att inte kunden skall märka den så lätt. Observera att detta formellt inte är något brott mot själva Reinheitsgebot. Vatten är ju en av de fyra basingredienserna. High-Gravity Brewing bryter dock mot de gamla Durchführungsbestimmungen, som inte tillåter vattenspädning.

Om ölet späds mer än 10-15% krävs det smaktillsatser för att ge en godtagbar smak. Smaktillsatserna kan vara t.ex. maltextrakt, färgämnen eller sötningsmedel. Nu bryter man även mot Reinheitsgebot och ölet blir allt mindre lik en kvalitetsprodukt.

Med High-Gravity Brewing spar man produktionsutrymme och får ut större mängd öl ur mindre brygder. Vattentillsatsen är billigare än öl vilket också gör att pengar sparas. Tekniken går emot traditionell ölbryggning och skapar karaktärslösa öl eftersom smakämnen går förlorade med vattenutspädning. Därför vill inte vi på Krönleins befatta oss med denna metod även om den är vanlig i Sverige idag. Basölstänkande
Basölsprincipen går till så att man brygger en mycket stor brygd med öl som är starkare än starköl. Den brygden innehåller då sk. basöl. Tanken är att det går att skapa många olika ölsorter ur basölsbrygden. Eftersom den är starkare än starköl kan den användas till att blanda starköl, mellanöl, folköl eller lättöl. Vilken sort beror på vilken mängd vatten som tillsätts. Förutom vatten finns det ett antal tillsatser som kan användas för att ändra ölsorternas smak och karaktär.

Möjliga tillsatser:
Vattenspädning - även över 10%.
Färg (sockerkulör)
Maltextrakt
Sötningsmedel
Humleextrakt
Konstgjorda Enzymer

Metoden kombineras normalt med High-Gravity Brewing och ger ännu större kostnadsfördelar än enbart High-Gravity Brewing. Krönleins blandar aldrig sina ölsorter utan brygger varje öl för sig själv till rätt styrka och smak. Vi tycker att basölsprincipen är fusk och att slutresultatet blir ett karaktärslöst och "platt" öl.

Som en liten utvikning på ämnet ölblandning ber vi att få citera världens äldsta kända lagtext från Babylonien och dåvarande Kung Hammurabi (1728-1686 f Kr) - Codex Hammurabi. Lagen behandlar inte bara prissättning utan även ölets styrka och kvalitet. I stycket om utskänkning av öl står följande straffpåföljd att läsa om dem som utskänker blandat öl: "Ölblandare skall dränkas i sina fat, eller fyllas med öl tills de kvävs." Kanske är det tur att Kung Hammurabi inte lever idag?

Kemiölstänkande
Kemiölstänkande är kostnadsbesparingar drivna till sin spets. Prioriteringen är att med alla medel producera ett så billigt öl så möjligt. Användandet av dåliga råvaror kompenseras med olika tillsatser såsom enzymer och konserveringsmedel. Ölet kan jäsas vid för hög temperatur för att påskynda jäsprocessen. Ölet ges sedan ibland en för kort lagringstid innan det filtreras och tappas. Det betyder att de oönskade restprodukterna som bildas vid jäsningen inte hinner brytas ner. Dessa restprodukter kan ge dig huvudvärk påföljande dag. Kemiölstänkande kombineras även normalt med High-Gravity Brewing och Basölstänkande. Den färdiga produkten blir karaktärslös och platt i smaken. Man kan fråga sig om kunden fortfarande dricker öl eller om produkten egentligen bara liknar öl?

Slutsats
Fuskmetoderna är inte så lätta att upptäcka för de vanliga konsumenterna. En vanlig "stor stark" från ett bryggeri som tillämpar någon eller några av dessa förbilligande tekniker kan fortfarande smaka helt acceptabelt. En liknelse kan dock göras med hormoner i kött. Konsumenten som äter en bit hormonkött märker det förmodligen inte. Men vetskapen om att hormoner har använts framkallar ett kritiskt tänkande hos köttkonsumenterna. När det gäller ölbranschen vill vi på Krönleins att kunderna skall veta vad det är som de dricker. Vi tycker att det är bra om kunderna vet vad som utmärker en naturlig kvalitetsprodukt och att de skall vara säkra på de får denna kvalitet när de köper en produkt från Krönleins Bryggeri AB.
 

  Öltillverkning
  Reinheitsgebot
  Durchführungs...
  Bryggprocessen
  Kvalitetssäkran

Bildlänk: Utmärkelser

Bildlänk: Ölskola

 
    Sajtkarta