top of page

Fakta om Krönleins Bryggeri AB

Liksom Krönleins Bryggeri har Familjen Krönlein en lång tradition av ölbryggning bakom sig. I sex generationer har familjen drivit bryggeriverksamhet. Det gör Krönleins till den familj med den längsta bryggartraditionen i Sverige.

ölflaskor

Rheinheitsgebot

Historien om Krönleins Bryggeri i Halmstad går ända tillbaka till 1836 - närmare bestämt den 15:e februari då grundaren Anders Julius Appeltofft köper ett korsvirkeshus vid Stora Torg i Halmstad. Appeltofft har vid sidan om sin handelsverksamhet planer på att starta ett bryggeri och han har hittat rätt fastighet för ändamålet. Huset som han köper är det gamla "hospitalet" eller "curhuset" och där inrättas kontor samt utskänkning. Bryggeriet får namnet Appeltofftska Bryggeriet efter grundaren. Själva bryggningen sker i en intilliggande byggnad på Hospitalsgatan. Under det första decenniet brygger Appeltofft öl enligt gammal svensk tradition, sk "Svensköl" samt dåtidens populära svagdricka. Svensköl var ett sött och alkoholsvagt överjäst öl som säkert skulle smaka mycket främmande för dagens ölälskare. Korsvirkeshuset står kvar än idag och är i utmärkt skick. Efter en totalrenovering kan gästerna återigen beskåda de fina takmålningarna över en kopp kaffe eller en lättöl, eftersom det drivs ett konditori där idag.Verksamheten i början var helt hantverksmässig. Allting i produktionen gjordes för hand. Maltkrossen och vattenpumpen drevs med handkraft, vilket var ett tungt och svettigt arbete. År 1849 inköps ny mark som låg ett par hundra meter från Stora Torg. På marken fanns en bastionskällare från tidigt 1600-tal placerad intill den gamla vallgraven. Bastionens uppgift var att skydda staden från fiender från väster - därav namnet "Wester Katt". Rester av den gamla försvarsmuren, som idag ligger under markytan, kan fortfarande beskådas i Krönleins företagspub. Inköpet av marken tjänade två syften för bryggeriet. Dels anlades en lagerkällare för att lagra ölet och dels fick man kontroll över vattentillförseln. Samtidigt uppfördes en mälteribyggnad för malttillverkning. Under den gamla bastionen fanns en källa med vatten där många halmstadsbor hämtade sitt vatten. Vattnet befann sig vara av absolut högsta kvalitet - naturligt rent med en frisk, neutral smak. Det är från denna källa som Krönleins Bryggeri har hämtat sitt vatten alltsedan starten 1836. Om man använder fantasin kan man lätt föreställa sig hur vattnet lastades i stora tunnor som fraktades med häst och vagn över Halmstads kullerstensgator.

if_brygghus.jpg
bottom of page