top of page

ANSVARSFULL & HÅLLBARHET 

 

För att uppfylla behoven för både nuvarande och kommande generationer måste allt vi gör vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Hållbarhet är en kärna i vår verksamhet och leder vägen mot framtida tillväxt. Precis som många industrier idag är branschen beroende av naturresurser, något som vi måste värna om,

Vi har satt upp flera ambitiösa mål och kommer att fortsätta vårt långsiktiga arbete för en hållbar framtid.

Vi försöker ständigt att följa den globala vägledningen enligt Agenda 2030. Där målet är att balansera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga till en hållbar planet.

2019

Nedan presenteras en film om vårt pågående projekt "Nya Brygghuset".

Detta projekt kommer att dra ner på Bryggeriets energiförbrukning via effektivisering och optimering av Brygghuset. Ett steg närmre en miljösmartare öl! 

bottom of page