top of page

Fakta om Krönleins Bryggeri AB

Liksom Krönleins Bryggeri har Familjen Krönlein en lång tradition av ölbryggning bakom sig. I sex generationer har familjen drivit bryggeriverksamhet. Det gör Krönleins till den familj med den längsta bryggartraditionen i Sverige.

Historia

Historien om Krönleins Bryggeri i Halmstad går ända tillbaka till 1836 - närmare bestämt den 15:e februari då grundaren Anders Julius Appeltofft köper ett korsvirkeshus vid Stora Torg i Halmstad. Appeltofft har vid sidan om sin handelsverksamhet planer på att starta ett bryggeri och han har hittat rätt fastighet för ändamålet. Huset som han köper är det gamla "hospitalet" eller "curhuset" och där inrättas kontor samt utskänkning. Bryggeriet får namnet Appeltofftska Bryggeriet efter grundaren. Själva bryggningen sker i en intilliggande byggnad på Hospitalsgatan. Under det första decenniet brygger Appeltofft öl enligt gammal svensk tradition, sk "Svensköl" samt dåtidens populära svagdricka. Svensköl var ett sött och alkoholsvagt överjäst öl som säkert skulle smaka mycket främmande för dagens ölälskare. Korsvirkeshuset står kvar än idag och är i utmärkt skick. Efter en totalrenovering kan gästerna återigen beskåda de fina takmålningarna över en kopp kaffe eller en lättöl, eftersom det drivs ett konditori där idag.Verksamheten i början var helt hantverksmässig. Allting i produktionen gjordes för hand. Maltkrossen och vattenpumpen drevs med handkraft, vilket var ett tungt och svettigt arbete. År 1849 inköps ny mark som låg ett par hundra meter från Stora Torg. På marken fanns en bastionskällare från tidigt 1600-tal placerad intill den gamla vallgraven. Bastionens uppgift var att skydda staden från fiender från väster - därav namnet "Wester Katt". Rester av den gamla försvarsmuren, som idag ligger under markytan, kan fortfarande beskådas i Krönleins företagspub. Inköpet av marken tjänade två syften för bryggeriet. Dels anlades en lagerkällare för att lagra ölet och dels fick man kontroll över vattentillförseln. Samtidigt uppfördes en mälteribyggnad för malttillverkning. Under den gamla bastionen fanns en källa med vatten där många halmstadsbor hämtade sitt vatten. Vattnet befann sig vara av absolut högsta kvalitet - naturligt rent med en frisk, neutral smak. Det är från denna källa som Krönleins Bryggeri har hämtat sitt vatten alltsedan starten 1836. Om man använder fantasin kan man lätt föreställa sig hur vattnet lastades i stora tunnor som fraktades med häst och vagn över Halmstads kullerstensgator.

Bayerskt öl

När öl av bayersk typ gjorde sitt intåg i Sverige år 1843 var det i början svårt att övertyga de svenska öldrickarna om den nya ölsortens förträfflighet. Bayerskt öl var för den ovane mörkt och inte sött nog. Mannen som introducerade ölet i Sverige var Fredrik Rosenquist och hans nystartade bryggeri hette Tyska Bryggeriet och låg i Stockholm. Smaken på det nya mörka ölet var mindre utpräglad söt och med mer kolsyra. Lagringstiden var längre och ölet höll tveklöst högre kvalitet än "Svenskölet". Introduktionen av bayerskt öl fick draghjälp av Rosenquists för den tiden moderna marknadsföringsmetoder samt att Kungliga Slottet blev en av de bästa kunderna. Kungadrottningens moder, som var av tysk härkomst, hade tills nu köpt in sitt öl från Tyskland. Men med Tyska Bryggeriet runt hörnet blev det den nya leverantören. Efter bara något decennium var bayerskt öl det mest populära i Sverige. Värt att nämna är att ölet i Sverige har fört en hård och ofta orättvis kamp mot brännvinet ända sedan medeltiden. Bryggarna hade monopol på den mycket lönsamma brännvinstillverkningen och var därför inte intresserade att höja ölkonsumtionen och hålla kvaliteten på ölet uppe. I och med det bayerska ölets ankomst bröts denna trend och svenskarna fick ett välsmakande alternativ till brännvinet.Uppgifterna går isär när bryggeriet började brygga bayerskt öl. Enligt en källa bryggde Appeltofft bayerskt öl redan från starten 1836 men det är knappast troligt med tanke på uppgifterna om introduktionen 1843 i Sverige. En annan källa anger 1850-talet, men det mest troliga är någon gång sent på 1840-talet. Bayerskt öl kräver, som nämnts tidigare, mer lagringsutrymme än "Svensköl" och vi vet att bryggeriet i vilket fall hade praktisk möjlighet att lagra bayerskt öl med inrättandet av lagerkällaren 1849. Förmodligen inrättades lagerkällaren just i detta syfte. I vilket fall var Appeltofftska väl framme bland svenska bryggerier. Den lokala konkurrenten, Östra Bryggeriet, började inte med bayerskt öl förrän tidigast 1863.

Kapsyler blir lyckoknappar i Afrika

Tre Hjärtan Export lastades ombord på Gripsholms- och Kungsholmsbåtarna, fick fäste hos Salénrederierna och seglade till Amerika med Broströms tenderservice. Anders Krönlein lyckades också sälja sin starköl till Afrika där kapsylerna fick en minst sagt oväntad användning. Invånarna på Elfenbenskusten fattade tycke för de tre hjärtan som var tryckta på kapsylerna och sydde fast dem på sina kläder som lyckoknappar. Knapparna ansågs skydda bäraren från onda andar. Starkölsförsäljningen släpptes fri i Sverige 1955 och Tre Hjärtan Export blev snabbt ett av Systembolagets mest sålda starköl och förblev så en längre tid. Klassikern Tre Hjärtan Export finns fortfarande kvar idag med en förpackning som ligger nära originalet.Innan det blev dags för nästa nästa framgång för bryggeriet i Halmstad lämnade Anders Krönlein över VD-posten till sonen Hans. Hans Krönlein har utbildat sig till diplomerad bryggmästare i Weihenstephan Tyskland och börjar på bryggeriet som bryggmästare 1952 för att överta direktörsposten 1961. Nästa framgång för familjen Krönlein kom med mellanölsinförandet 1965, vilket gav hela branschen ett välbehövligt uppsving. Tre Hjärtan Mellanöl blev en stor försäljningsframgång. Strukturrationaliseringar sker inom hela bryggindustrin och påverkar även Halmstads två bryggerier. Den lokala konkurrenten, Östra Bryggeriet, köps upp av Krönleins 1979. Som en utvikning kan nämnas att Krönleins slutar tillverka sitt eget malt samma år.Hans Krönlein styr företaget till 1991 och sönerna Carl och Tage Krönlein går in som VD respektive Vice VD 1992. Hans Krönlein kvarstår som Styrelseordförande. Innan han lämnade över till sönerna hände en sak som kom att bli som kronan på verket för en lång och framgångsrik bryggarkarriär. Hans Krönlein utvecklade ett öl som vann ÖL-VM i England 1990 i klassen "Lager". Ölet som hette Crocodile Export Lager blev även en framgång på den svenska marknaden. 1996 bestämde man sig för att byta namn från Appeltofftska Bryggeri till Krönleins bryggeri AB. På så vis så blev knytningen till familjen Krönlein och dess bryggartradition tydligare.

namnlöst-1-28_edited.jpg

Bryggeriet blir aktiebolag

Grundaren Anders Julius Appeltofft avlider 1851 i en lunginflammation ådragen en kall septemberafton på "Norre Katt" dvs restaurangen som låg i nuvarande Norre Katts Park. Hans änka fortsätter rörelsen fram till 1855 då sonen Per Gustav Appeltofft tar över verksamheten, som äldsta sonen av 8 syskon. Appeltofftska Bryggeriet var vid det här laget i behov av kapital så bryggeriet ombildas till ett Aktiebolag 1861, vilket är ett av årtalen som idag kan beskådas på brygghusets fasad. Samma år kan läsas att "Arbetspersonalen på Appeltofftska Bryggeriet utgörs av en Bryggmästare, en Bokhållare, en källarpiga, nio Bryggeri- och två stalldrängar, samt tvenne Pojkar för buteljers rengöring etc". Verksamheten är alltså ännu ganska blygsam men en period av effektivisering och expansion börjar.Bolagsstyrelsen inser 1867 att kostnaden för vattentillförseln med häst och vagn kan minskas med byggandet av en fast vattenledning från källan till Stora Torg. Projektet utvecklar sig till Halmstads första vattenledning med många abonnenter som, förutom bryggeriet, försågs med vatten. Krönleins förband sig också mot brandväsendet att alltid håla vattenreservoaren full med vatten i händelse av brand. Ett pumpverk drevs av två hästar som gick runt i en hästvandring för att hålla reservoaren full.  Detta skedde 1870 - 15 år innan Halmstad kommun kunde erbjuda några fasta vattenförbindelser

Pilsneröl

När öl av pilsnertyp börjar bryggas i Sverige på 1870-talet består marknaden av dels bayerskt öl, som är helt dominerande, och dels av en ny underjäst variant kallad svenskt lageröl. Som de flesta förmodligen känner till kommer pilsnerölet ursprungligen från staden Pilsen i Tjeckien, där det hade bryggts under ett par decennier. Pilsnerölet fyllde ett smakmässigt tomrum i det svenska ölutbudet. Det lättdruckna ölet var mindre sött med en tydlig humlebeska och ljusare till färgen än andra tillgängliga öltyper. Som vanligt var svenskarna tveksamma inför nyheter och pilsneröl blev först en succé när marknadsföringen riktades mot överklassen och anrika Operakällaren i Stockholm. Det skulle dock dröja ett tag innan pilsnerölet blev accepterat i hela landet. Först efter första världskriget blev pilsnerölet den dominerande öltypen i Sverige.

Bryggeriet idag

När det gäller ägarstrukturen är Krönleins Bryggeri AB ett mycket stabilt företag. Familjen Krönlein har haft ett totalt ägande över företaget sedan 1920-talet och det har varit deras fasta övertygelse att behålla det på samma sätt i framtiden. Krönleins har en lång och stark bryggtradition med sex generationer bryggerier. Denna tradition ger Krönleins en unik position inom den svenska bryggeribranschen idag. Krönleins njuter inte bara av den traditionen utan tänker också framåt och använder ny teknik för att kommunicera med marknaden.

bottom of page